Välgörenhet – sista (?) valfrågan

lördag 20 oktober 2007 kl. 11:54 | Publicerat i Ekonomi, Jämställdhet, Politik, vård | 1 kommentar

 Ett konstigt inslag i debatten inför lagtingsvalet är de starka reaktionerna på den (teoretiska) diskussionen om välgörenhet (se t.ex. Fredriks blogg).

Kanske det beror på att alternativen har renodlats som ”idealtyper” (Max Webers begrepp). Individuell välgörenhet och gemensam hälso- och sjukvård kan knappast vara varandra uteslutande i praktiken.  

Bortsett från all teori om “public choice”, altruism, det gemensamma bästa osv. undrar jag om inte välgörenhetsbegreppet tolkas för snävt. I ett rationellt val väger människor in “välviljan” gentemot andra, t.o.m. mot “samhället”.De som betalar skatt kan se det som allmän välvilja att avstå från konsumtion. Sedan är det en annan sak att det finns alternativ: offentlig och privat sjukvård, individuell välgörenhet, barmhärtighet, civilsamhällets välgörenhet (tredje sektorn, Röda Korset) etc. Ett val mellan privat organisering av samhället och gemensam via stat, kommun etc. 

Min fråga till alla bloggare är:

Skall vi förvänta oss att kvinnor i allmänhet och sjukskötare i synnerhet skall fortsätta med att idka välgörenhet mot oss genom att självuppoffrande utföra sitt kall till underbetalning? 

Tänk på att ditt svar kan vara avgörande för valutgången!

Annonser

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.