Jämlikhet och grön tillväxt i Finland

lördag 18 juni 2011 kl. 17:31 | Publicerat i Ekonomi, Liberalism, Politik, Sjöfart, Skatter, Språk | Lämna en kommentar

Sex-packen och regeringsprogrammet är klart.
De åländska frågorna
– modernisering av självstyrelsesystemet
– svenskan som ett av två levande nationalspråk
-sjöfartens utvecklingsförutsättningar
finns på plats med hyfsade formuleringar.
Ett av liberalernas viktiga politikomrpden – jämlikhet och välfärd – stärks betydligt på de områden där staten har behörighet.
Det moderna Åland, liksom Finland, bör präglas av grön tillväxt. Regeringern lyftar starkt fram miljöaspekterna på till exemppel sjöfarten.
Det som förändrar Fimnland är en svagare regional- och landsbygdspolitik med centern i opposition och med stora kommunreformer på klommande.
Tyvärr är tillväxtpolitiken och framförallt skattepolitiken diffus.
Höjda accisser i stället för moms är bra för Åland med reservation för bränslepriserna.
Höjda skatter under mandatperioden betyder också höjda skatter för Åland, men klumpsumman ökat mer knappt 1,5 miljoner euro per år där vår budget i motstas till statens kan inriktas på konstruktiva besparingar, till exempe större effektivitet i trafiksystemet och i den kommunala servicen.
En uppenbar nackdel för den åländska småskaliga välfärdskapitalismen är höjda kapitalinkostskatter där Åland har en stor andel.
En fördelakti beskattning av avkastning och dividender har gynnat riskkapitalföärsörjning och entreprenörsandan.
Här finns det behov för landskapsregerimngen att vidta kompensatoriska åtgätfer.

 

Annonser

Om betydelsen av ”surdeg”

måndag 4 oktober 2010 kl. 13:52 | Publicerat i Politik, Språk, Utbildning | Lämna en kommentar

 Det är skillnad på folk och folk enligt de åländska socialdemokraternas sektledare och domedagspredikanter. I debatten om gymnasiereformen i Ålands lagting den 28 september 2010 sade jag följande i en replik till lagtingsledamot Camilla Gunell.

”Eländesbeskrivningar är inte någon framkomlig väg när det gäller utbildningen och gymnasiereformen … eländesbeskrivningarna blir sammantaget en surdeg. Surdeg kanske är bra, för det kan utvecklas till någonting.”

Gunells replik: ”Jag är förvånad att man tillåter ett sådant här språkbruk från talarstolen. Jag hoppas att det tas till diskussion.”

I lagtingsdebatten den 17 december 2009 sa Barbro Sundback i en replik till mitt anförande om budgeten

”Det här anförandet var ju mycket underhållande men mest gammal surdeg tycker jag”

Mitt svar: ”När det gäller surdeg får jag tacka för de värmande orden… Surdeg är någonting fantastiskt, jag är lite inne på jordbruket här. Det innehåller fina ingredienser. Det ska prepareras, knådas och bakas. Sedan blir det någonting fint, bröd, som är hälsosamt. Surdegen är samhällets embryo till bröd och liv… Surdeg är en sak och surhet är en annan.”

”Surdeg” från Sundback ifrågasätts inte, medan samma språkbruk hos en liberal borde förbjudas.

Den frågan borde tas till diskussion.  Men då är det fråga om ”mobbning” från liberalerna enligt Sundback.

Mycket ska man höra!

Språksituationen i Finland oroar Liberalerna

tisdag 3 november 2009 kl. 18:42 | Publicerat i Kultur, Politik, Språk, Utbildning | Lämna en kommentar

Liberalernas lagtingsgrupp har i ett pressmeddeande den 2 november reagerat på den senaste tidens debatt i riket om risken för att det svenska språket marginaliseras till ett minoritetsspråk bland många andra i Finland.

I Åbo underrättelser skriver Torbjörn Kevin om samma fråga ur ett finlandssvenskt perspektiv http://www.abounderrattelser.fi/au/2103513.php

Av de åländska medierna publicerades lagtingsgruppens pressmeddelande endast av tidningen Åland. Kan det vara så att den radikala förändringen i attityderna och försvagningen av det svenska språkets ställning i Finland också som ett officiellt kommunikationsspråk går yrkesjournalisterna och därmed en majoritet av medborgarna förbi?

Nu behövs debatt på Åland och med rikets sveko/fennomaner!

Pressmeddelande 2 november 2009

Liberalernas lagtingsgrupp är oroad över språkutvecklingen i Finland. Det svenska språkets ställning som ett av de två nationsspråken är hotad.

De negativa attityderna till det svenska språkets status inom förvaltning och utbildning tyder på en bristande historisk medvetenhet. Betydelsen av ett rikt kulturellt arv i Finland tycks alltmer falla i glömska.

Vi inser den stora betydelsen av språkkunskaper i ett modernt samhälle i en globaliserad värld. Nyttan av till exempel engelska, ryska, och kanske också kinesiska, är obestridlig, men det svenska språket är en särskild bärare av identitet, samhörighet, kultur och kommunikation i vårt samhälle och i Norden.

Åland är ett officiellt enspråkigt samhälle, men språkkunskaperna är breda. Vår status som självstyrelse inom Finland förutsätter en officiell kommunikation på svenska.
Vi anser att de politiska partierna i riket och landets regering måste ta ett ansvar för att det i praktiken går att upprätthålla den officiella kommunikationen på svenska samtidigt som det svenska språkets historiska och kulturella status är en angelägenhet för hela landet och särskilt för det svenska Finland i övrigt.

 

Handel med hastighetsrättigheter

söndag 28 oktober 2007 kl. 11:05 | Publicerat i Media, Språk | 1 kommentar

Den nyblivne lagtingsledamoten Harry Jansson är på på väg att som förste ålänning bana sin väg till Pelle Holms ”Bevingade ord” och Svenska Akademiens ordlista. Efter att ha kört för fort genom Södersunda by i Jomala hänvisade Harry till beräknad ”medelhasighet”. Logiskt! För fort på ett ställe , långsamt på ett annat blir en lagom medelhastighet. Begreppet har fått genomslag i media  och i ”City” (Mariehamn och Godby).

Ett kontsruktivt förslag är att öppna handel med hastighetsrättigheter. Då kan du tjäna stora pengar på att köra långsamt eller låta bilen stå några dagar.  -)

Svenska eller engelska?

måndag 17 september 2007 kl. 21:25 | Publicerat i Ekonomi, Språk | Lämna en kommentar

Nina Smeds (lib) skriver på sin blogg om Svenska språket.

”En professor i nationalekonomi vill införa engelskan som officiellt språk i Sverige. Han tycker det är effektivare att alla invandrare lär sig engelska istället för svenska som är svårt och endast talas i Sverige  … Min första tanke var: ”Professor Marian Radiescski(stavningen knappast rätt) är inte svensk, han förstår inte.”

Den rätta stavningen är Radetski och han är nationalekonom med inriktning på råvaror (olja) och energi.  När jag påbörjade mina studier i ekomnomi i Uppsala ledde han ett semninarium och var hur svensk som helst. Efter seminariet valde jag företagsekonomi – med vaga svar, men i  rätt riktnig – i stället för nationalekonomi – med exakta, men felaktiga svar, som huvudmne.

Ekonomiämnet är internationellt och engelspråkigt, men den som vill gå på djupet i ekonomiska frågor bör nog vara förankrad i verkligheten och i ett modersmål. Viss ekonomisk kunskap är ”kodifierbar”, dvs kan uttryckas med (matematiska) symboler eller översättas mer ller mindre mekaniskt eller logiskt till ett annat språk.

Den som tror att engelskan kan ersätta – och inte bara kompettera – svenska språket har nog inte förstått vad ett kulturellt samhällsspråk innebär.

En överhängande fara i Finland är att just den samhällsekonomska debatten i officiella utredningar förs på finska och engelska, meninte på svenska. Språklagen i Finland säger att offentliga handlingar skall finnas på de båda natioalspråken, men det gälle inte utredningar och annat viktigt underlagsmaterial.

Finska kolleger till Marian Radetski kommunicerar på engelska i veteskapliga publikationer. Det är ett arbetsspråk som inte bör blli det kultrella samhllsspråket.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.