Lagtingsvalet 2011 har stor betydelse.

söndag 16 oktober 2011 kl. 11:39 | Publicerat i Ekonomi, Liberalism, Media, Miljö, Politik, Sjöfart, Skarven, Skatter, Utbildning, Välfärd | Lämna en kommentar

Trots en personintensiv, men poltiskt lam, valrörelse finns det underliggande strömningar som kan få stora konsekvenser.

När liberalerna hösten 2008 valde arbetslinjen, välfärden och en stram budgetpolitik var kritiken stark men alternativen få. Keynesiansk offentlig stimulans hade varit fel med i det närmaste full sysselsättning, låga räntor och låg inflation. De planerade byggprojekten (bostäder, psykiatrin, Sjöfartsmuseet) har kunnat fullföljas med en balanserad arbetsmarknad.

För nästa regering gäller: ”tilssammans” med mints 18 mandat, omedelbar beredning av samhällsreformer och trafiklösningar, en mycket mera fokuserad närings- och utbildningspolitik, konkreta, realistiska steg för miljöutveckling, lag om skattefinansierad public-service media, samlad sjäöfartsutbildning, fortsatt stark social- och välfärdspolitik….

I bästa fall är plattformen för ”slut på trixande och fixande” lagd ( asfaltmassor, Skarven, retroaktiva löner, Sviby bank, indstrihus).

 

Samtidigt har regeringskontakterna med riket varot konstruktiva med pårinciådokument, självstyrelslagsförändringar och t.o.m. flaggan i topp med Brysssel.

Risken med kommande mandatperiod är utspädd välfärd (”alla förmåner åt alla” och därmed ingeting till någon), överbud och lån i budgeten, uteblivna reformer, skattereformer utan analys, återgång till stingslighet i riksrelationerna

Politiskt har de åländska partierna maximalt utnyttjat så kallad ”triangulering” som politsdk mrtod och löagt sig väldigt nära varandra.

På sätt har de ideologiska och politidska skiljelinjer som faktiskt finns blivit dolda för många.

I lagtinget är risken stor för fortsatt verbalpolitik på bekostnad av realpolitik.

Tack för slurepliken och tänk efter före Du röstar, men rösta!

Annonser

Undergrävande journalistik och politik

fredag 14 oktober 2011 kl. 10:57 | Publicerat i Media, Politik | Lämna en kommentar

När centerkandidaten Jörgen Pettersson som journalist på tidningen Åland riggade ihop en historia om att jag skulle bränna en bok (av Ove Bring om självstyrelsen) insåg jag att han hade ett politiskt uppdrag att misstänkliggöra liberalerna för att undergräva förtroendet.

Nu skriver han om sitt val av parti i lagtingsvalet.

liberalerna gick också bort, huvudsakligen för en till synes genuin oförmåga att fatta beslut. Det är utredning på utredning på betänkande på praxis på bordläggning på kommittéer alltmedan pengarna rinner ut och tiden krymper. Där skulle jag passa in väldigt dåligt.”

Det där skriver Jörgen med fingrarna i kors eftersom han valt för länge sedan.

En yrkesjournalstens skulle ge sammanhang och bakgrund.

Liberalerna har lagt fram fler nya lagar än någon tidigare. Trots ekonomisk kris har regeringen upprätthållit välfärden och jobben. Nettoutgifterna har minskat med närmare 20 miljoner under mandatperioden och investeruingar i bland annat ÅHS och Sjfartsmuseet har genomförts.

Regeringen har rett upp ”fixar och trixar”-politiken med asfaltmassorna, Skarven-soppan, retroaktiva löner och har nu otillåtet statsstöd till Ålands industrihus på bordet.

Går JP: s väg från undergävande journalistik till undergrävande poltik?

Jörgens val att välja bort verkar nog konsekvent.

iGod och Steve Jobs

fredag 7 oktober 2011 kl. 15:57 | Publicerat i Ekonomi, Kultur, Liberalism, Media | Lämna en kommentar

Äppel-ikonen Steve Jobs har avlidit. Han var en Messias i datavärlden och stod bakom Apples Macdatorer, iPod, iPhone och  Ipad.

Övanför Jobs fanns iGod.

Hans affärsfilosofi var: ”Konsumenten vet inte vad hon vill ha, vi gör det”.

Kanske ockå en politisk filosofi : ”Väljarna vet inte vad de vill ha, vi liberaler gör det”, vilket skulle betyda att politiken innehåller en del entrprenörskap och visioner.

 

 

Är allt som är möjligt lämpligt?

lördag 17 september 2011 kl. 11:06 | Publicerat i Media, Politik | 4 kommentarer

Tidnimngen Åland skriver idag på ledarplats:

”Det enda som hänt är att radion följt den regelbok som politikerna skrivit” om att Ålands radio & tv medverkar till distribution av partipolitiskt producerad ”samhällsinfomation.

Ett märkligt resonemang av en yrkesjournalist.

1. I radions ”regelbok” ingår lagtingets budgetbeslut, massmediapolitiska program, landskapets policy, interna styrdokument m.m. och inte enbart lagen om rundradioverksamhet.
Radion har uppenbarligen inte följr regelboken.
2. Med ”radion” avses ägare, styrelse, VD, förvaltningsråd och personal.
Beslutet om att sända partiproducerad ”samhällsinformation” förefaller dåligt förankrat.
3. Det verkar som om det inte har gjorts en professionell journalistisk bedömning om vad som avses med ”samhällsinformation”
Niklas Lampi, som annars förefaller vara för fri konkurrens, ser posivt på att den landskapsägda radion, utan att informera alla politiska partier, medverkar till att komkurrera med kommersiella mediaföretag som finansierar sin verksamhet med reklam.

Om utgångspunkten för samhällsmoralen är att allt som inte i lag är förbjudet är tillåtet kommer den åländska lagboken att bli mycket, mycket tjock.

Pax (politik.ax) ett åländskt politiskt torg?

fredag 22 oktober 2010 kl. 11:21 | Publicerat i Media, Politik | Lämna en kommentar

Det är inne med sociala medier i politiken.

Facebook och Twitter är media för att informera om personlig existens, utseende, intressen, vänner och aktiviteter i närtid.

Den bakomliggande principen tycks vara att mångfalden blir en samlad social rörelse med politiska konsekvenser, som till exempel den svenska debatten om signalspaning (FRA) eller den åländska om pedofiler.

Den nya åländska blogg-portalen (http://www.politik.ax/) bygger på en överströmningsfunktion (RSS) från olika hemsídor.

Bloggar kan vara sociala media med samma funktion, men oftast mera text, som Facebook och Twitter, men också mindre av personexponering och mera inriktaf på sakfrågor.

Vilka de allmänna förväntningarna är på politik.ax är ännu outtalat, men i bästa fall kan en läsare få både sammanhang och bakgrund tillsamhällsutvecklingens politiska dimension.

Min syn på bloggar är att de borde vara ett komplement till massmedia och andra sociala media med inriktning på sak och analys.

Pax (politik.ax) skulle då vara som ett klasiskt grekiskt politisk torg (Agora) med argument, analys och olika sakfrågor i fokus.

Utbloggad

onsdag 28 november 2007 kl. 23:06 | Publicerat i Media, Politik | 2 kommentarer

Sedan lagtings- och kommunalvalet den 21 oktober har jag varit utbloggad. Jag har inte läst bloggar och inte skrivit förrän idag. Det har hänt en hel del på de åländska bloggarna, men många har också fasat ut efter valet. Mitt bloggande var inte (enbart) tänkt som valkampanj och ingenting tyder heller på att bloggarna hade någon stäörre betydelse för valresultatet.

Eftersom jag inte var särskilt förväntansfull eller förberedd på inval i lagtinget och kommunfullmäktige har det varit fullt upp med rutiner – epost, dator, nycklar, möblering, formalia, grupparbete, utskottsval. Dessutom har arbetet med landskapsregeringens handlingsprogram tagit mycket tid och energi i anspråk. Regerandet handlar om att förverkliga någonting. Dett någonting har denna gång haft en starkare koppling till ideologierna och idéerna som ofta passar in i blogg-formen.

I det härmed återupptagna bloggandet kommer jag bland annat att diskutera samhällsekonomin på längre sikt och tidningskampen om mellanskikten. Det är en intressant utgångspunkt att varken Niklas eller Ninas partier lyckades särskilt väl. Vad betyder ändringarna i ägarstrukturen, vilka völjer båda tidningarna, och vilka väljer en?

Två hypoteser kan vara vägledande: Nina och Niklas byter plats och Nyan blir morgontidning och gamlan kvällstidning – eller tvärtom.

Handel med hastighetsrättigheter

söndag 28 oktober 2007 kl. 11:05 | Publicerat i Media, Språk | 1 kommentar

Den nyblivne lagtingsledamoten Harry Jansson är på på väg att som förste ålänning bana sin väg till Pelle Holms ”Bevingade ord” och Svenska Akademiens ordlista. Efter att ha kört för fort genom Södersunda by i Jomala hänvisade Harry till beräknad ”medelhasighet”. Logiskt! För fort på ett ställe , långsamt på ett annat blir en lagom medelhastighet. Begreppet har fått genomslag i media  och i ”City” (Mariehamn och Godby).

Ett kontsruktivt förslag är att öppna handel med hastighetsrättigheter. Då kan du tjäna stora pengar på att köra långsamt eller låta bilen stå några dagar.  -)

Kultur, kommers och katten

tisdag 25 september 2007 kl. 13:12 | Publicerat i Kultur, Media, Politik | Lämna en kommentar

Jag hade ett par korta inlägg i debatten om kultur på Biblioteket (kommentaren också på fredrik.ax) måndag kväll.

 1. Biograf är en politisk prioriteringsfråga. Det allmänna avdraget räcker till en extra platt-TV för den rikaste delen av befolkningen, medan låg- och mellaninkomsttagarna skulle ha råd med en biobiljett om det fanns en bio. För skatteavdraget kunde man köpa 5 Savoy – hus, men det tycker jag personligen inte att man skall göra.2. Varför stoppa in en massa kulturaktiviteter i KK – huset när ett privat bolag förfogar över anläggningen. På frågan om det inte är att ”gå som katten kring het gröt” att inte ta upp frågan om samarbetsformer mellan kultur och kommers svarade de flesta med grön kort! För övrigt är den offentliga sektorns storlek en politisk fråga för den reellt existerande liberalismen på Åland – Liberalerna på Åland och några sossar som sett verklighetens ljus utanför sekten I partiprogrammet finns rum för att utreda förutsättningar för en modern biograf på Åland och ett avdrag som gynnar låg- och medelinkomsttagare.

Den samhällsfinansierade grundskolan är obligatorisk, men jag tycker att framtida KK – hus och biografbesök skall vara frivilliga.

En kanal – flera program

torsdag 23 augusti 2007 kl. 18:26 | Publicerat i Media, Politik | Lämna en kommentar

Styrelsen för Ålands radio TV har lagt fram ett förnuftigt förslag om hur Smedsbölesändaren kan utnyttjas av Ålands olika TV-aktörer.

Om Viking, Silja, Tallink, Birka och Ånedin kunde fördela tiderna i Västra hamnen kan också TV-producenterna dela på en kanal med 24 timmar TV-tid per dygn.

Alternativet att avskilja Smedsbölesändaren från Ålands radio TV har framförts tidigare, bl.a. i samband med lagtingsdebatten om etermediapolitiken (2001 och 2003), men argumenten var för tunna. Landskapsregeringen och lagtingspartierna har kontroll över radions förvaltningsråd som i sin tur kontrollerar styrelsen. Det finns alltså en bolagsordning och en administration som kan reglera verksamheten i enlighet med politiska riktlinjer i allmänhetens intresse; en billig och förnuftig lösning.

Förslget att kommersialisera Smesbölesändaren kan vara riskabelt. För det första kommer TV-utbudet att vara marginellt under överskådig framtid och kommersiell lönsamhet är uteslutet. När digitalisering av TV blev aktuell var den avgörande etermedie- och självstyrelsepolitiska målsättning att säkra TV-utbudet på svenska med ett ”pubic-service” uppdrag. Avtalet mellan SVT och Ålands radio & TV var ingen självklarhet (jämför Svensk-Finland). Ålands radio & TV`s bolagskonstruktion, digitalutvecklingen i Smedsböle, public-service uppdraget, kontakter med SVT och Sveriges regering var alla faktorer som gav Åland en närmast ideal etermedielösning. Köpmannen Anton Kalmer visade vägen redan på 60-talet.

En ökad konkurrens mellan kommersiella medieaktörer är välkommen, men det gäller att inte tappa bort barnet – svenskspråkig TV i allmänhetens tjänst – i ett okontrollerat kommersiellt mediebrus.

En partipolitisk positionering och ett nytt etermediepolitiskt meddelande till lagtinget från höstens tillträdande landskapsregering vore inte helt fel.

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.