Nyhetsbloggen

torsdag 5 november 2009 kl. 17:48 | Publicerat i EU, Politik | Lämna en kommentar

Idag, torsdag den 5 november, har flera personer i Pentagon (Självstyrelsegården) meddelat mig ”nyheten”  att Lissabonfördraget ska träda ikraft den 1 december i år.

Tisdagen den 3 november 2009 kl 21:31 lade jag ut nrdanstående nyhet:

Tisdagen den 3 november gav den tjeckiska författningsdomstolen klartecken till EU:s nya fördrag. Därmed finns inte längre några hinder för landets president Vaclav Klaus att ratificera det.

Avsikten är att Lissabonfördraget ska träda i kraft den 1 december för de 27 medlemsstaterna.

Läs Åländska perspektiv för att hålla dig informerad om världshandelserna!

Annonser

Slut på bidragsslentrian ?

söndag 1 november 2009 kl. 18:24 | Publicerat i Ekonomi, EU, Politik | Lämna en kommentar

Nya Åland frågar på ledarplats i fredagens tidning: ”Har Åland verkligen råd att inte samarbeta?”

Det gäller skärgårdssamarbetet mellan Ålands, Stockholms och Åbolands skärgårdar som inleddes 1978 och som sedan utvecklats och kompletterats med EU-finansierat gränsregionalt samarbete inom olika ”Interreg” program.

Svaret på frågan är tveklöst nej; Åland har inte råd att inte samarbeta. Men frågan är i vilka former och på vilken nivå.

En utvärdering av skärgårdssamarbetet skulle visa att det gett ett positivt resultat med erfarenhetsutbyte, samverkan inom marknadsföring och stimulans för vissa utvecklingsprojekt. Samtidigt har samarbetet institutionaliserats och fastnat i sina former och förvaltningsrutiner.

Ledaren illustreras av en grupp medlemmar i ”Skärgårdssmak” som från början var ett projekt inom ramen för skärgårdssamarbetet, men sedan blev ett aktiebolag på kommersiell grund. Så ska en regional slipsten dras. Initiera och stimulera till utveckling av projekt som klarar av marknadens förutsättningar.

På tidningens hemsida finns en icke-publicerad kommentar till ledaren som tydligt belyser frågeställningen.

 

Det är verkligen svagt av landskapet att stiga av medlemskapet i skärgårdssmak.

…Nu börjar det öppna sig vi får mer och mer gäster från övriga europa, då hoppar man av??

Och när varumärket börjar bli känt då stiger man av?!

Jag känner skammens rodnad på mina kinder!

Jansson

Kommentaren visar precis vad det är fråga om. Projektet Skärgårdssmak bär sig och varumärket är också utanför Norden.

 

Lyckas landskapsregeringen nu bryta bidragsslentrianen och i stället satsa på stimulans av affärsverksamhet med regional spridning med en offentlig sektor i bättre balans ä också skärgårdarna vinnare.

 

Den 17 december 2007 tog Ålands lagting ett av sina viktigaste beslut för det åländska samhället. En majoritet bestämde att affärsutveckling i den åländska marknadsekonomin i allmänhet ska drivas av privata intressen. Samhällets roll är att säkra den gemensamma välfärde och infrastrukturen, men också hjälpa till med finansiering och riskkapital för samhällsekonomiskt värdefulla projekt. Ett golfprojekt skulle till exempel stödas med 30 procent.

 

Mot bakgrund av det principiellt viktiga beslutet borde den 17 december bli en allmän åländsk flaggdag för att lyfta fram anställda och företagare i det privata näringslivet och deras betydelse för samhällsutvecklingen, också i skärgården.

 

Heder åt den landskapsregeringen som stimulerar affärsutveckling, men än mer heder åt den regerings som stiger av i tid och satsar på ny utveckling!

 

Olof Erland, liberal lagtingsledamot

Europadagen och finnkampen

fredag 9 maj 2008 kl. 18:37 | Publicerat i EU, Politik | 1 kommentar

Europadagen den 9 maj uppmanas vi att flagga, gärna med EU-flaggan. Hur många gör det? Europadagen anses vara en symbol för politisk enhet. År 1950 förde Frankrikes utrikesminister Robert Scuman fram förslaget att skapa ett enat Europa för att bevara freden. Grunbdidén var att binda samman länderna poltiskt och ekonomiskt; demokratiska nationer med frihandel och marknadsekonomi löser inte konflikter genom krig.

Mot bakgrund av två världskrig och en ojämn ekonomisk utveckling inom Europa och i förhållande till omvärlden är EU-projektet en framgång med politisk stabilitet och ekonm9isk utveckling som rsultat.

Flaggning för EU och Europa är säkert motiverat, men personligen ligger min identitet mera förankraf i det lokala och regionala. Det kan också vara en mer allmän förklaring till att EU saknar ”demos”; den känsla av gemenskap och förtroende för en folkrepresentation som utgör grunden för ett demokratiskt samhä’lle.

Den verkliga utgångspunkten för Europas enande kanske hellre skulle ta sin utgångspunkt i Europakongressen i Haag den 7-10 maj 1948 under ledning av Winston Chrurchill.

Kontrasten till debatten på hemmaplan är hisnande.   I Tidningen Åland  firar Harry Jansson Europadagen med kampen mot de finska demonerna. Med Ålands Framtids två mandat i ryggen talar Harry för ”ålänningarna” och en majoritet i lagtinget. Tydligen har nya allianser bildats för att skapa de konflikter som behövs för att ge bränsle åt den utslocknande självständighetstanken.

Lissabonfördraget som stidsmedel är en väg. En annan är att överväga medlemsskap, utanförskap och värdet av det inflytande landets två regeringar kan förhandla. Det som äör bra för Ålands folk, medborgarna, måste vara i förgrunden. Av det perspektivet återfinns ingenting i Harry Janssons insändare.

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.