Harmoni-centern?

söndag 18 september 2011 kl. 16:00 | Publicerat i Ekonomi, Liberalism, Norden, Politik, Socialism | Lämna en kommentar

I valet i Lettland blir Harmonicentern sörsta parti med 30 procent av rösterna, men väntas ändå bli utanför regerimgen

I åländska sammanhang låter Hasrmonicentern lite paradoxalt, men i Lettland är det ett rysknationalistiskt socialdemokratiskt parti.

Också i Danmark är situationen till synes något märklig.

Största parti blev högerliberala Venstre som gick fram med ett mandat. Socialliberla Radikale venstre, som mest påminner om Liberqalerna på Åland, gick fram med 8 mandat. Alltså liberala vindar i danmark, men också motvindar.

Socialdemokraterna som gjorde sitt sämsta val på 108 år bildar regering med stöd av socialistiska partier till vänster, men också av Radikale venstre, som dock stöder den borgerliga ekonomiska politiken.

Det blir alltså en röd regering och en blå ekonomi i Danmark.

Då är den politiska situationen på Åland redigare; valet stär mellan Liberalerna och något annat part!

Annonser

Pekkarinen på gröna vågens framkant

onsdag 27 oktober 2010 kl. 16:17 | Publicerat i Ekonomi, Miljö, Norden, Politik | Lämna en kommentar

Så här kunde det låta

Sveriges energiminister Maud Olofsson aviserar en engagerad och intensiv debatt om  ”Ökat fokus på ett starkt nordiskt energisamarbete” vid Nordiska rådets session i Reykjavik den 2 november.

I ett pressmeddelande från Nordiska ministerrådet talas bland annat om energieffektivisering, hållbar förbrukning, gemensam nordisk och europeisk energimarknad och vindkraftens utvecklingsmöjligheter.

Om samarbete mellan Åland och Finland skulle vara lika konstruktivt som det nordiska och om Finlands energiminister Mauri Pekkarinen skulle inta samma position som Maud Olofsson och de andra nordiska ministrarna kunde det låta så här.

(Genom att byta ut några ord (understreckade) i ministerrådets pressmeddelande har Finlands energiminister ett färdigt anförande till Nordiska rådets session)

Den stora utmaningen för Finland och Åland i Norden är att intensifiera harmoniseringen av den nordiska elmarknaden, så de stigande mängderna hållbar energi kan hanteras i det gemensamma elsystemet och ambitionen om en gemensam slutanvändarmarknad för el kan realiseras.

Mauri Pekkarinen säger att det finns all orsak att accelerera samarbetet om hållbar/förnybar energi och energieffektivitet. Det finns en stor potential för samarbete om hållbar/förnybar energi och om genomförandet av produktiva energieffektiviseringar i Finland och på Åland. För att förstärka energieffektivitetsagendan i Europa, vänder sig minister Pekkarinen och Ålands regering gemensamt till den europeiska energikommissionären med budskapet om att stärka EU: s initiativ om energimärkning och effektivitetskrav på produkter.

Utveckling av nya rena teknologilösningar och ett starkare samarbete om kunskap kommer att spela en stor roll under de närmaste åren och bidra till grön tillväxt i de nordiska länderna, säger minister Pekkarinen och uttrycker stor tillfredsställelse med Nordisk energiforsknings nya strategi, som har fokus på hållbara energilösningar och välfungerande energimarknader.

Ministrarna i Finland och på Åland betonar också vikten av att man före deras nästa möte följer upp lovande teknologier som exempelvis lagring av vindenergi i vatten – den så kallade pumped storage-teknologin – som kan vara en grön lösning i glest befolkade områden med dålig tillgång till elnäten. Här är det en stor utmaning att använda mer hållbar/förnybar energi och säkra försörjningen.

Vidare konstaterar de finska och åländska ministrarna med tillfredsställelse att det nu har startats en rad projekt, som ska främja den nordiska infrastrukturen och användningen av elbilar.

Slutligen har Mauri Pekkarinen med stor entusiasm kört igång tävlingen Nordisk energikommun. Den ska belöna de kommuner som engagerar sig och har startat banbrytande energiprojekt som medverkar till att skapa grön tillväxt och utveckling. Alla kommuner i hela Norden inbjuds till att delta och såväl de nominerade som vinnaren, som utses till våren 2011, kommer att marknadsföras i Norden och internationellt. Initiativet har utvecklats i ett samarbete mellan det danska ordförandeskapet och Finland, som är ordförande 2011.

Ministrarna i Finland och på Åland ser fram emot att i samband med tävlingen bli bekanta med en bred uppsättning av de perspektivrika och hållbara nordiska energilösningar som finns ute i de åländska och andra nordiska kommuner.

Olof Erland ( Mauri Pekkarinens fiktive talskrivare)

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.